Postanite dio naše vrtićke obitelji!


Mi smo prvi privatni dječji vrtić u Hrvatskoj, a naš dom je prekrasan grad Vinkovci. Vrtić već više od 20 godina pruža sigurnost, odgoj i obrazovanje djeci od 1. do 7. godine. Okruženje djece neprestano se nadopunjuje kvalitetnim sredstvima i materijalima koji potiču učenje i psiho-fizički razvoj djece, a obiteljska atmosfera vrtića pruža svoj djeci i roditeljima osjećaj sigurnosti i bezbrižnosti.

Get Adobe Flash player

  

1.    PROGRAMI

 

REDOVNI PROGRAM

 

Redoviti program u našem vrtiću se ostvaruje u obliku 10-satnog programa za djecu od navršene 1. godine života do polaska u školu. On u prvi plan stavlja DIJETE, njegovu sigurnost, potrebe, prava i poticanje cjelovitog razvoja djeteta.

U radu njegujemo individualni pristup djetetu – uvažavamo individualne razlike i osobitosti svakog djeteta te ih koristimo u osmišljavanju plana i programa rada i razvojno – poticajnog okruženja u kojem dijete boravi. Djeca su predlagači i pokretači  aktivnosti, a planirani poticaji su samo uvod u raznoliku lepezu aktivnosti koje smišljaju djeca na svoj jedinstven, kreativan način. Mi odgojitelji smo tu da osluškujemo njihove potrebe, prepoznamo interese i usmjeravamo ih kako bi na što kvalitetniji način osvijestili već poznato te došli do novih spoznaja i razvili svoje sposobnosti kvalitetnog postavljanja i rješenja problema.

Svaki djelatnik našeg vrtića pozna svako dijete iz svih skupina, a tako i djeca sve djelatnike te se djeca međusobno druže i posjećuju druge skupine. Smatramo da samo djelujući kao ZAJEDNICA PUNA LJUBAVI i međusobnog uvažavanja pružamo djeci dobar primjer i osiguravamo kvalitetan psiho-fizički razvoj, kakav svako dijete zaslužuje i ima na njega pravo.

 

 

ENGLESKI JEZIK

  Trajanje  kraćeg programa engleskog jezika je od 1.listopada do 1. srpnja, a voditeljica programa je  odgojiteljica Ivana Čupić, koja je završila tečaj engleskog jezika, B2 stupanj – modul 2 po programu izrađenom prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za strane jezike propisanog od strane Vijeća Europe.

Program koriste djeca od 4 do 7 godina.

Program je verificiran od nadležnog Ministarstva.

Program engleskog jezika održava se u prostoru Ustanove, za vrijeme redovnog programa.

 

ŠKOLA SPORTA

Škola sporta okuplja djecu predškolskog uzrasta od 5 do 7 godina, nastojeći im kroz 12 sportova uz puno igre i zabave te uz mnoštvo športskih rekvizita ukazati na važnost bavljenja športom i tjelesnim aktivnostima.

Športski program je osmišljen tako da u njemu sudjeluju i djevojčice i dječaci. Kroz treninge malim sportašima približavamo mnoštvo športskih vještina na jedan drugi, njima prilagođen i zanimljiv način.

Voditelji programa su profesionalni trener za djecu i mladež, kineziolog Matej Matković i odgojiteljica vrtića  Elizabeta Matković, a treninzi se odvijaju dva puta tjedno u prostorima dječjeg vrtića Kolijevka, dvorištu vrtića, prirodnim prostorima pored Ekonomske i Poljoprivredne škole te na teniskim terenima.

Djeca brzo gube koncentraciju, stoga treba biti animator, pedagog i kineziolog u svakom trenutku, a trening traje 45 minuta. Treba istaknuti da je svaki trening pomno isplaniran, a opterećenje je takvo da vježbanje djeci nije naporno ili preteško. Bitno je i to da djeca cijelo vrijeme vježbaju, nema čekanja u redovima ili kolonama, svi su angažirani cijeli trening jer oformljavamo skupine u optimalnom broju.

Cilj nam je upoznati djecu sa što više sportova i to ne samo s onim najmasovnijima poput nogometa ili rukometa, već i onim manje poznatim (. Bitno je naglasiti da program nije usmjeren na "stvaranje vrhunskih športaša" i na ranu specijalizaciju, već na poticanje optimalnog i cjelovitog razvoja djeteta. Sportski program omogućuje razvoj motoričkih sposobnosti na kojima treba raditi od najmanjih nogu (koordinacije, brzine, snage, ravnoteže, fleksibilnosti, izdržljivosti i preciznosti) kroz svladavanje tehnike pojedinih športova, uz uvažavanje sposobnosti i mogućnosti svakog djeteta.

Važno je još napomenuti da su prostor, kao i rekviziti, prilagođeni radu s djecom predškolskog uzrasta i da je program prepoznat od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te je kao takav dobio suglasnost i verifikaciju nadležnih Ustanova.


PROGRAM PRIPREME ZA ŠKOLU

Trajanje programa pripreme za školu je od 1. listopada do 1. srpnja, a voditeljice programa su odgojiteljice Vinka Džakula i Elizabeta Matković.

Program koriste djeca od 5 do 7 godina u prostoru Ustanove, u sklopu redovnog programa.

 

CILJ PROGRAMA -

-Pozitivno utjecati i stimulirati razvoj spoznajnih, perciptivno-motoričkih i društveno-čuvstvenih aspekata relevantnih za kvalitetnu realizaciju osobnosti i potencijala djeteta u procesu školovanja i tako podizati razinu kvalitete življenja djeteta i obitelji u cjelini.

BITNE ZADAĆE PROGRAMA -

 • Razvijati radoznalost i intelektualnu znatiželju i pobuditi pozitivne osjećaje (prema usvajanju novih spoznaja bez prisile u skladu s individualnim sklonostima djeteta);
 • Razvijati pozitivne stavove djeteta prema procesu školovanja i učenja kroz afirmaciju vlastitih sposobnosti i osobina;
 • Razvijati okulomotornu koordinaciju i grafomotoričke vještine
 • Razvijati intelektualne sposobnosti mišljenja, pamćenja, koncentracije, klasifikacije, kauzaliteta, analize i sinteze;
 • Razvijati sposobnost učinkovitog strukturiranja i rješavanja problema
 • Razvijati sposobnost povezivanja logičkog mišljenja i izražavanja;
 • Razvijati sposobnost verbalnog respektirajući razgovor i kao najčešći i najvažniji oblik ljudske komunikacije;
 • Razvijati sigurnost, samopouzdanje i snalažljivost osobito u nepoznatim situacijama;
 • Razvijati osjećaj kontrole i kompetentnosti u pronalaženju adekvatnih rješenja;
 • Razvijati pozitivnu sliku o sebi i svijetu, osjećaj vlastite vrijednosti kao i vrijednosti drugih i svijeta koji nas okružuje;
 • Naučiti preuzimati i razvijati odgovornost u odnosu na sebe i vlastite potrebe uz istovremeno uvažavanje potreba drugih;
 • Razvijati oblike prosocijalnog ponašanja i senzibilitet za emocije i potrebe drugih: empatija, altruizam, suradnja, tolerancija;

 

PROGRAM VJERSKOG ODGOJA

Potpisivanjem Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture te potpisivanjem Ugovora izmeću Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije doneseno je da se u svim predškolskim ustanovama omogući ostvarivanje vjerskog odgoja.

Radni predložak načinjen je prema Programu vjerskog odgoja predškolske djece(Mali koncil, Zagreb,  1994. I ciklusa ABC), a izabrali smo ono što će najbolje odgovarati dobi djece u našoj skupini.

- Redoslijed tematskih jezgri:

1)    Prihvaćanje i upoznavanje djece

2)    Bog je stvorio svijet i sva stvorenja u njemu

3)    Kraljevstvo Božje

4)    Sveti ljudi među nama – Sveti Nikola

5)    Božić – radost Isusova dolaska na svijet

6)    Isusovo djetinjstvo i život

7)    Otkrivanje tajne života

8)    U znaku vode i svjetla – ususret Uskrslome Isusu

9)    Majka

10) Moja kršćanska zajednica – Crkva

Program provodi verificirana odgojiteljica za vjerski program Vinka Džakula, a Program je odobren od nadležnog Ministarstva.

 

 

PROGRAM RADA S DJECOM S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Za demokratski razvoj svakog društva nužno je da svaki pojedinac ostvari svoju osobnost, a neprestano smo suočeni sa zaprekama vezanim uz prihvaćanje djece različite od drugih (djece s tjelesnim i mentalnim oštećenjima i djece s emocionalnim, socijalnim i  zdravstvenim poteškoćama). Stoga je potrebno takvu djecu integrirati u redovne vrtićke programe jer se tu mogu zadovoljiti sve djetetove potrebe, a sistematskim pozitivnim pristupom i djelovanjem takvo dijete ostvaruje samoosobnost, razvija se u sigurnu i pozitivno orijentiranu osobu prema sebi i svijetu.

program će provoditi odgojitelji skupina gdje se identificirana djeca nalaze, ravnateljica i djeca tih skupina

- program se provodi tijekom cijele pedagoške godine.

Program je verificiran od nadležnog Ministarstva.

 

CILJ PROGRAMA -

 • Kratkoročni: zadovoljiti djetetove osnovne i posebne potrebe
 • Dugoročni: sustavno utjecati na djecu u skupini i roditelje na formiranje pozitivnog stava prema različitosti, posebnosti (razumijevanje, prihvaćanje, tolerancija)

 

ZADAĆE U ODNOSU NA -

 • DIJETE – podignuti kvalitetu procesa koji u postojećim uvjetima omogućuje kvalitetno zadovoljavanje svih djetetovih potreba
 • RODITELJE – usklađivanje odgojnih utjecaja kroz suradnju obitelji i vrtića, osvješćivanje važnosti roditelja kao najvažnijeg odgojnog modela u odnosu na dijete

 

 

PROGRAM RADA S POTENCIJALNO DAROVITOM DJECOM

«Darovitost je sklop osobina koje omogućuju pojedincu da dosljedno postiže izrazito iznad prosječan uradak u jednoj ili više aktivnosti kojima se bavi. «

-          ( J.C.Lay, A.S.Majurec, Zagreb, 1998, 15)

Svako dijete možemo smatrati potencijalno darovitim, a hoće li razviti svoju darovitost i iskazati ju u nekom području, uvelike ovisi o okolinskim utjecajima, pogotovo tijekom ranog djetinjstva, tj. tijekom predškolskog doba . Stoga stručnjaci ovog područja ukazuju na potrebno sustavno praćenje razvoja djeteta, njegovih sposobnosti i specifičnih talenata te  poticanje razvoja djetetovih potencijala.

Naše težnje proizlaze iz osjetljivosti za ulaganje u ovu vrstu programa kako bi se ostvarilo rano otkrivanje nadarenosti i utjecalo na njihov razvoj kod svakog potencijalno nadarenog djeteta u skupini.

CILJ PROGRAMA:

Individualnim i diferenciranim pristupom u radu pozitivno utjecati i stvarati preduvjete za razvijanje i rano otkrivanje potencijala djeteta koji bi se kasnije mogli iskazati kao darovitost.

Prepoznavanje značajki darovitosti kod djece te stimuliranje razvoja spoznajnih, perceptivno-motoričkih i društveno čuvstvenih aspekata relevantnih za kvalitetnu realizaciju osobnosti i potencijala djeteta.

 

Provoditelji programa su odgojitelji iz skupina identificirane djece, identificirana djeca u skupinama i ravnateljica, a program se provodi tijekom cijele pedagoške godine.

Program je verificiran od nadležnog Ministarstva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 Kolijevka  Rights Reserved.

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk